กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาความเป็นราชภัฏเชียงใหม่

นักศึกษารายวิชา GEN 1301 ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563

เข้าฟังบรรยาย​เรียนรู้ด้านศาสนา​ ศิลป​วัฒนธรรม​ล้านล้านนา ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

GENED CMRU

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
ชั้น 5 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300

© GENED CMRU. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex