ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ 
จัดประชุมอาจารย...

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเช...

ประชุมคณะกรรมการและอาจารย์ผู้สอน รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการและอาจารย์ผู้สอน รายวิชาศึกษาทั่วไ...

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเช...

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษารายวิชา ความเป็นพลเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น...

นักศึกษารายวิชา GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้อ...

กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาความเป็นราชภัฏเชียงใหม่

นักศึกษารายวิชา GEN 1301 ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563

เข้าฟังบรรยาย​เรียนรู้ด...

รายวิชาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ได้จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ 1

รายวิชาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ได้จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 โด...

GENED CMRU

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
ชั้น 5 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300

© GENED CMRU. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex